fbpx
Mokymų pirkimo ir naudojimosi taisyklės
Mokymų pirkimo ir naudojimosi taisyklės
MOKYMŲ PIRKIMO IR NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

Mokymų pirkimo ir naudojimo taisyklės

BENDROJI INFORMACIJA

 1. Šios  Paslaugų pirkimo ir naudojimosi svetaine www.pukuotasvejas.lt taisyklės (toliau- Taisyklės) nustato pirkėjo ar svetainės lankytojo (toliau – „Pirkėjas“, „Dalyvis“) ir pardavėjos Neringos Paukštytės Simonavičės, veikiančios pagal individualios veiklos pažymėjimą Nr. 708827 (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises ir pareigas, naudojimosi internetine svetaine www.pukuotasvejas.lt bei Pardavėjo paslaugomis tvarką.
 2. Pardavėjo vykdoma veikla – floristikos mokymai (toliau – „Mokymai“), apie kuriuos pateikiama detali informacija svetainėje www.pukuotasvejas.lt (toliau – „Mokymai“).
 3. Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti šias Taisykles, kadangi Pirkėjas, užsisakydamas svetainėje siūlomas Mokymų paslaugas, sutinka su Taisyklėmis bei pirkimo-pardavimo sutarties sąlygomis. Pirkėjas įsipareigoja šių taisyklių laikytis ir prisiimą atsakomybę už jų nevykdymą.
 4. Pardavėjas organizuoja Mokymus nuotoliniu būdu. Dalyviams Mokymų turinys yra pateikiamas elektroniniu paštu, specialioje Facebook grupėje arba per nuotolinio bendravimo programas.
 5. Siekiant užtikrinti paslaugų kokybę, sudaryti ir įvykdyti sutartį, Pardavėjas renka Pirkėjo asmens duomenis, todėl Pirkėjui prieš sudarant sutartį rekomenduojama perskaityti svetainės Svetainės privatumo politiką, kurioje yra nurodyti svetainės lankytojų asmens duomenų tvarkymo principai, tikslai, pagrindai, asmens duomenų subjektų teisės bei kita svarbi informacija.
 6. Mokymų dalyvių duomenys (vardas, pavardė, socialinių tinklų slapyvardis), prisijungus prie Mokymų organizavimo tikslu sukurtos grupės socialiniame tinkle arba dalyvaujant mokymų transliacijose per nuotolinio bendravimo programas, tampa matomi kitiems Mokymų dalyviams. Jei su tokiu duomenų tvarkymu Pirkėjas nesutinka, gali negalėti pateikti Dalyviui Mokymų medžiagos pilna apimtimi, todėl prieš registruodamiesi pasitarkite su Pardavėju dėl galimybės dalyvauti Mokymuose daliniu būdu.
 7. Mokymus gali įsigyti tik veiksnūs fiziniai asmenys arba juridiniai asmenys savo atstovams. Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, Mokymus gali įsigyti ir juose dalyvauti tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis. 
 8. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už Mokymus pagal Pardavėjo išrašytą išankstinę sąskaitą faktūrą.

PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Pardavėjas patvirtina, kad Mokymų medžiaga yra jo nuosavybė.
 2. Pardavėjas stengiasi, kad Svetainėje ir Mokymuose pateikta informacija būtų kokybiška, profesionali ir aiškiai pateikta Dalyviams.
 3. Pardavėjas įsipareigoja pagal svetainėje www.pukuotasvejas.lt pateiktą Mokymų aprašymą, nurodytu laiku suteikti mokymus ir konsultacijas Pirkėjui.
 4. Pardavėjas Dalyvius tinkamai informuoja (atsiunčia reikalingas nuorodas ar kt. būdu) apie tai, kur ir kaip bus pateikiama Mokymų medžiaga.
 5. Mokymų praktinei daliai reikalingos priemonės, kurių įsigijimas į Mokymų kainą neįskaičiuotas. Pardavėjas Dalyvius informuoja, kokias priemones reikalinga turėti kiekvienos savaitės praktinei veiklai, kur jų galima įsigyti, kokios apytikslės šių priemonių įsigijimo išlaidos.
 6. Dalyviams išklausiusiems mokymus ir iki nurodyto termino atlikusiems visus praktinius namų darbus, Pardavėjas išduoda Mokymų baigimo pažymėjimą.
 7. Pardavėjas rūpinasi Asmens duomenų apsauga pagal galiojančius įstatymus (daugiau informacijos Svetainės privatumo politikoje) ir iš dalyvių gautos informacijos konfidencialumo. 

PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Pirkėjas privalo susipažinti su svetainės Privatumo politika, sutikti su šiomis Taisyklėmis, nurodytu terminu sumokėti už Mokymus. Atlikęs šiuos veiksmus, Pirkėjas įgyja teisę dalyvauti Mokymuose.
 2. Dalyvis įsipareigoja laikytis grupės taisyklių, laikytis grupėje sužinotos informacijos apie kitus dalyvius konfidencialumo, pagarbaus bendravimo ir kitų taisyklių, nekelti grėsmės kitiems dalyviams. Asmuo nesilaikantis šių taisyklių, besielgiantis nusikalstamai gali būti vienašališku Pardavėjo sprendimu pašalinamas iš Mokymų, o mokestis už Mokymus negrąžinamas.
 3. Dalyvis pasirūpina reikalinga techninė įranga (kompiuteriu, planšete, telefonu) ir kokybišku internetu, kad galėtų prisijungti prie nuotoliniam bendravimui skirtų programų, išklausyti transliacijas ir išklausyti/peržiūrėti kitą pateikiamą Mokymų medžiagą. Kad Dalyvis galėtų prisijungti prie Mokymų dalyvių grupės, turi turėti paskyrą socialiniame tinkle Facebook.
 4. Mokymų medžiaga yra skirta tik dalyvio asmeniniam naudojimui, todėl šios medžiagos platinamas, padarymas viešai prieinama yra griežtai draudžiamas ir sukelia Autorių teisės aktuose numatytą atsakomybę.
 5. Pirkėjas, tik Pardavėjui iš anksto sutikus, turi teisę vietoj savęs leisti Mokymuose dalyvauti kitam asmeniui.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

 1. Svetainės bei Mokymų turinys yra informacinio pobūdžio, neužtikrina pateikiamos informacijos tinkamumo konkretiems atvejams ar rezultatams pasiekti. Pirkėjas pats atsako už Svetainėje ir Mokymuose pateikiamos informacijos tikslumo, išsamumo, naudingumo įsivertinimą ir savo nuožiūra sprendžia, ar jam reikalingos papildomos asmeninės specialistų konsultacijos įgūdžiams šioje srityje įgyti. Pardavėjas neatsako už individualius mokymų dalyvio pasiektus rezultatus.
 2. Pardavėjas neatsako už Dalyvio įrangos ar interneto problemas, dėl kurių jis negali dalyvauti Mokymuose. Nepaisant to, tokias situacijas Pardavėjas linkęs spręsti geranoriškai ir ieškoti geriausio sprendimo Mokymų medžiagai pilnai perteikti.
 3. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už techninius, saugumo ar kitus jūsų programinės ar kompiuterinės technikos sutrikimus ar bet kokią iš to galinčią atsirasti žalą, kurią galėtų nulemti naudojimasis svetaine, trečiųjų šalių programine įranga bei už turinį, kuriuo dalijasi kiti Mokymų dalyviai. Kiekvienas dalyvis prisiima atsakomybę dėl tokio turinio priėmimo ir dėl to galinčios kilti žalos.

REGISTRACIJA Į MOKYMUS

 1. Pirkėjas į Mokymus užregistruojamas automatiškai, www.pukuotasvejas.lt elektroninėje parduotuvėje susipažinus su Taisyklėmis, Svetainės privatumo politika bei atlikus pilną Mokėjimą už Mokymus vienu iš svetainėje pateiktų mokėjimo būdų. Taip pat vietos į Mokymus rezervacija galima susisiekus el. paštu labas@pukuotasvejas.lt. arba per svetainėje www.pukuotasvejas.lt esančią kontaktų formą jei mokama dalimis. 
 2. Mokymuose norintis dalyvauti asmuo privalo užsiregistruoti, pateikdamas tikslius duomenis apie save bei patvirtindamas savo susipažinimą bei sutikimą su www.pukuotasvejas.lt taisyklėmis ir privatumo politika. 
 3. Asmuo atlikęs vietos į Mokymus rezervaciją per 3 d.d. gauna išankstinę sąskaitą faktūrą apmokėjimui.
 4. Įsigydami Mokymus www.pukuotasvejas.lt svetainėje, pažymite, kad susipažinote su Privatumo politika ir sutinkate su šiomis Taisyklėmis. 
 5. Registruodamiesi el. paštu, kartu su išansktine sąskaita faktūra gaunate ir nuorodą į  šias Taisykles. Apmokėdami sąskaitą patvirtinate, kad susipažinote su svetainės Privatumo politika ir šiomis Taisyklėmis ir su jomis sutinkate.
 6. Asmuo laikomas Mokymų dalyviu tik savo pasirinktu būdu atlikęs apmokėjimą už Mokymus ir patvirtinęs susipažinimą su Taisyklėmis bei Privatumo politika. 
 7. Pardavėjas, gavęs mokėjimą už Mokymus, el. paštu atsiunčia registracijos patvirtinamą.
 8. Teisė dalyvauti programoje negali būti perleista kitiems asmenims be išankstinio suderinimo su Pardavėju. Pardavėjas turi teisę nuspręsti ar dėl Pirkėjo nurodytų priežasčių, sutinka, kad Mokymuose dalyvautų kitas asmuo.
 9. Dalyvių skaičius Mokymuose yra ribotas. Registracija į mokymus vykdoma, kol surenkama pilna grupė. Registracija į mokymus gali būti sustabdyta anksčiau nurodyto registracijos termino, grupei užsipildžius.
 10. Mokymai įvyksta susirinkus numatytai minimaliai dalyvių grupei. Pardavėjas  surinkęs grupę, dalyviams patvirtina, kad mokymai tikrai įvyks, po registracijos termino pabaigos, bet ne vėliau kaip likus 5 d.d. iki Mokymų pradžios.

APMOKĖJIMAS

 1. Aktualus Mokymų tvarkaraštis su planų kainomis ir jų sąlygomis skelbiamas interneto svetainėje www.pukuotasvejas.lt
 2. Prieš apmokėdamas už programą, Dalyvis privalo išsamiai įvertinti visą svetainėje pateiktą informaciją apie programą, taip pat savo galimybes dalyvauti programoje.
 3. Svetainėje skelbiamos Mokymų kainos vienam asmeniu pagal pasirinktą planą.
 4. Į skelbiamą Mokymų kainą įskaičiuota:  lektorės paskaitos  (priklausomai nuo pasirinkto plano – tik grupinių Mokymų būdu arba ir su nurodytu skaičiumi individualių konsultacijų). Praktinei daliai reikalingos priemonės į Mokymų kainą neįskaičiuotas.
 5. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti parduodamoms paslaugoms įvairias akcijas bei nuolaidas. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas įsigalioja nuo paskelbimo apie pakeitimus momento ir atgal netaikomas.
 6. Apmokėti galima www.pukuotasvejas.lt svetainėje nurodytais mokėjimo būdais, per Paysera sistemą ar pagal Pardavėjo atsiųstą išankstinę sąskaitą faktūrą per 3 d.d. nuo registracijos prašymo gavimo dienos. Išansktinė sąskaita faktūra apmokama bankiniu pavedimu, pagal išankstinėje sąskaitoje faktūroje nurodytus rekvizitus. Sąskaitą privaloma apmokėti per sąskaitoje nurodytą terminą, kitu atveju registracija į mokymus anuliuojama. 
 7. Negavus apmokėjimo per išankstinėje sąskaitoje faktūroje nurodytą terminą, asmuo į dalyvių sąrašą neįtraukiamas, rezervacija anuliuojama. Pardavėjas pasilieka teisę į pretendento vietą įtraukti kitą už Mokymus sumokėjusį asmenį.
 8. Rašytiniu Pirkėjo ir Pardavėjo susitarimu, dalis mokesčio už Mokymus gali būti atidėta. Vieta kursuose rezervuojama gavus pirmąjį apmokėjimą. 
 9. Norėdami gauti sąskaitą faktūrą už apmokėjimą kreipkitės el. paštu labas@pukuotasvejas.lt.

PINIGŲ GRĄŽINIMO SĄLYGOS

 1. Tuo atveju, kai į Mokymus nesusirenka minimalus dalyvių skaičius, lektoriui susirgus ar dėl kitų rimtų priežasčių negalint Mokymų vesti, Pardavėjas gali vienašališkai mokymus atšaukti arba perkelti į kitą datą. Į Mokymus užsiregistravę ir už juos sumokėję dalyviai nedelsiant apie tai informuojami. Dalyviams arba pasiūloma kita mokymų data, arba grąžinama visa už Mokymus sumokėta pinigų suma.
 2. Jeigu Dalyvis apsigalvoja arba nebegali dalyvauti mokymuose, už kuriuos yra sumokėjęs, jis gali atšaukti savo registraciją, informuodamas raštu Pardavėją ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo apmokėjimo už Mokymus dienos, jei Mokymai dar neprasidėję ir Pirkėjas dar nėra gavęs skaitimenio Mokymų turinio. Pardavėjas įsipareigoja sugrąžinti visą už mokymus sumokėtą sumą per 10 kalendorini
 3. Jei Dalyvis nedalyvauja Mokymuose ar jų dalyje iš anksto neinformavęs, sumokėtas mokestis nėra grąžinamas. Tokiu atveju, Dalyviui persiunčiama Mokymų dalomoji medžiaga ar nuorodos į ją el.paštu. 
 4. Jeigu Dalyvis negali dalyvauti Mokymuose dėl ligos, artimųjų nelaimių ar kitų rimtų priežasčių, jis turi apie tai informuoti Pardavėją iki Mokymų pradžios arba kuo anksčiau, paaiškėjus šioms aplinkybėms, jei Mokymai jau vyksta, ir pateikti raštišką priežasties patvirtinimą. Tokiu atveju Mokymų Dalyviui, jei yra galimybė, pasiūloma kita Mokymų data, arba jis turi teisę susigrąžinti dalį ar visą Mokymų mokestį.
 5. Mokymų dalis transliuojama internetu per Zoom ar kitą nuotolinio mokymo programą. Jeigu Mokymų dalyvis dėl jo įrangos techninių kliūčių, interneto ryšio problemų, asmeninio nesupratimo kaip prisijungti ar kitų asmeninių kliūčių negali dalyvauti tieisioginėje mokymų dalyje, pinigai už mokymus nėra grąžinami.
 6.  Jeigu tiesioginės transliacijos būdu vykdoma mokymų dalis negali įvykti dėl interneto ryšio ar kitų techninių problemų, Pardavėjas su Dalyviais nedelsiant susisiekia ir informuoja apie iškilusias problemas. Mokymai tęsiami, jei techninė problema išsprendžia per renginiui numatytą laiką arba perkeliami į datą. Jei dalyvis pakeistu laiku Dalyvauti negali, Pardavėjas pasiūlo tos dalies kompensaciją (pvz. individualią konsultaciją ar dalinį pinigų grąžinimą) už tą Mokymų dalį. 

 DOVANŲ KUPONO PANAUDOJIMAS

 1. Norint panaudoti gautą dovanų kuponą, gavėjas turi  parašyti labas@pukuotasvejas.lt, nurodyti Mokymų datą ir laiką, ir nurodyti savo dovanų kupono numerį. Registracija galioja gavus patvirtinimą.
 2. Užsiregistravus į kursus, dovanų kuponas laikomas panaudotu. Neatvykus ir neįspėjus, dovanų kuponas laikomas panaudotu. Dalyviui įspėjus ir atšaukus dalyvavimą dėl 46 punkte nurodytų priežasčių, Pardavėjas pasiūlo kitą Mokymų datą.
 3. Dovanų kupono galiojimo laikas nurodytas ant dovanų kupono. Pinigai už dovanų kuponą negrąžinami.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

 1. Mokymų metu Dalyviams pateikiama ar perduodam Mokymų medžiaga yra saugoma autorių teisių ir skirta tik Mokymų dalyviui. Jos kopijavimas ar kitoks atgaminimas su platinimo tikslu, platinimas, padarymas viešai prieinama yra griežtai draudžiamas. 
 2. Dalyviui draudžiama įrašinėti lektoriaus vedamus mokymus, šiais įrašais dalintis ar juos viešinti.
 3. Pardavėjui priklauso intelektinė nuosavybė į svetainėje pateikiamą originalų turinį (vaizdus, tekstą, grafinius elementus, paveikslėlius, logotipus, nuotraukas, vaizdo įrašus, mokymų medžiagą ir pan.) arba turinys naudojamas su kitų teisių turėtojų sutikimu. Be išankstinio Pardavėjo sutikimo draudžiama svetainės turinį kopijuoti, platinti, viešinti ar kitaip šiuo turiniu naudotis. Už neteisėtą turinio panaudojimą taikoma teisės aktuose numatyta atsakomybė.
 4. Jei domina svetainės ar Mokymų turinio komercinis panaudojimas, prašome susisiekti su Pardavėju el. paštu labas@pukuotasvejas.lt  šiai galimybei aptarti. 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 1. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais.
 2. Pripažinus kurią nors Taisyklių nuostatą neteisėta, kitos nuostatos lieka galioti. 
 3. Dėl atvejų, nenumatytų Taisyklėse, Pardavėjas ir Pirkėjas tariasi atskirai ir, jei reikalinga, sudaro sutartį raštu.
 4. Jei manote, kad Jūsų teisės pažeistos, susisiekite su mumis el. pašto adresu labas@pukuotasvejas.lt  ir mes pasistengsime kuo greičiau išspręsti kilusias problemas. Nesutarimus stengiamės spręsti derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisę.
 5. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu papildyti ar pakeisti šias taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo interneto Svetainėje. 
 6. Taisyklės paskutinį kartą atnaujintos 2021-01-01.
Grįžti į viršų

Susipažinkime – esu Neringa, „Pūkuotas vėjas“ gėlių studijos vadovė. Jau daugiau nei 15 metų užsiimu floristika ir vedu kurybinius, floristikos ir edukacinius renginius.

floristė Neringa Paukštytė – Simomavičė